فراخوان نمایش های کودک و نوجوان مرکز تئاتر توانش برای اجرا در نیمه اول سال 1399

فراخوان پذیرش نمایش های تولید شده و یا در حال تولید کودک و نوجوان، جهت اجرا در نیمه اول سال ۱۳۹۹ مرکز تئاتر توانش منتشر شد.

به گزارش ایران تئاتر مرکز تئاتر توانش به عنوان مرکز خصوصی تئاتر کودک و نوجوان در شرق تهران، طی مدت زمان فعالیت خود میزبان نمایش های متعددی در حوزه کودک و نوجوان بوده است.
لذا در جهت حمایت از گروه های تئاتری کودک و نوجوان و همچنین کمک به افزایش کیفی آثارمربوط به این گروه، از تمامی گروه های فعال در این زمینه دعوت می شود تا با ارسال دو نسخه از اثر بر روی DVD و تکمیل فرم درخواست حداکثر تا تاریخ10 اسفند به مرکز تئاتر توانش درخواست خود را اعلام نمایند.
داوود زارع مدیر مرکزتئاتر توانش می گوید: «از آنجایی که تئاتر برای کودک و نوجوان نوعی آموزش مهارت های زندگی محسوب می‌شود لذا بدیهی است در نحوه اجرای آن دقت لازم صورت گیرد.
کودکان جدا از جسم کوچکشان دارای روح و دنیایی بسیار بزرگ هستند که احترام به این دنیای کودکانه و ورود به آن باید با نهایت دقت و ظرافت صورت گیرد.»
این کارگردان تئاتر اضافه کرد: « توانش به عنوان یک مرکز خصوصی تئاتر همواره اولویت خود را در انتخاب آثار نمایشی کودکان محتوا و توجه به ارزش های آموزشی دانسته و منفعت خود را در ارتقاء سطح فرهنگ و رشد همه جانبه شخصیت کودکان می داند.
در توانش از ابتدا سعی داشته ایم با نهایت دقت آثاری را که به روی صحنه می روند انتخاب نماییم تا ضمن جلب اعتماد و اطمینان والدین در جهت کیفی بودن آثار، رضایت مخاطبین اصلی خود یعنی کودکان را نیز جلب کنیم. از این رو در شورای هنری توانش برآنیم تا از این پس نیز با رعایت کامل ملاک های ارزیابی، آثار مناسبی را در توانش مورد حمایت قرار دهیم.
مرکز تئاتر توانش در تهران پارس – رسالت شرق – بین رشید و باقری – روبروی بانک پارسیان واقع شده است.
تلفن های مرکز تئاتر توانش : 206 – 77888205 – 021
نشانی مرکز تئاتر توانش در فضای مجازی : @tavanesh.art